Korkeakoulut

yliopisto.jpeg

Tampereen teknillinen yliopisto

www.tut.fiTTY:n päärakennus.

Hervannassa sijaitseva Tampereen teknillinen yliopisto TTY (Tampere University of Technology TUT) keskittyy tekniikan ja arkkitehtuurin tutkimukseen, ja tähän tutkimukseen perustuvaan ylimpään opetukseen.

festia.jpeg TTY tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden laaja-alaiseen poikkitekniseen koulutukseen. Yliopistosta valmistuu diplomi-insinöörejä, arkkitehteja sekä tekniikan ja filosofian tohtoreita. 
Festia.

Valmistuneet työllistyvät merkittäville teollisuuden aloille, erityisesti teknologiateollisuuteen ja rakennettuun ympäristöön liittyviin tehtäviin. Yliopiston suurimmat koulutusalat ovat tieto-, sähkö-, kone-, automaatio- ja rakennustekniikka.

Osoite:

Korkeakoulunkatu 10, 33720 Tampere

poliisikoulu.jpeg

Poliisiammattikorkeakoulu

www.polamk.fi

Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk) on sisäasiainministeriön hallinnonalaan kuuluva oppilaitos, joka toimii Hervannassa. 

Oppilaitos vastaa poliisikoulutukseen rekrytoinnista, opiskelijavalinnoista, poliisin perus- ja jatkotutkinnoista, oppilaitoksessa annettavasta täydennyskoulutuksesta sekä poliisialaan liittyvästä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Koulutuksessa on suomen- ja ruotsinkieliset linjat.

Osoite:

Vaajakatu 2, 33720 Hervanta