Tilastoja ja tutkimuksia

Hervanta lukuina
(suluissa koko Tampereen luku) 
 • Väestö     22798   (211507) 
 • Keski-ikä     36.7     (39.8) 
 • Muutos 5 vuodessa     2592    (8575) 
 • Muutos 10 vuodessa     2519    (17226) 
 • 0-6-vuotiaiden osuus %     7.2       (6.8) 
 • 7-15 vuotiaiden  osuus %     5.8       (7.8) 
 • Yli 75 –vuotiaiden osuus %     4.9       (7.6) 
 • Ulkomaalaiset     2247     (6968) 
 • Ulkomaalaisten osuus  %     10.2     (3.3) 
 • Työpaikat     10705     (119772)
 • Työttömyysaste  %     18.6     (15.4) 
 • Työttömät     2078     (16715) 
 • Tulotaso euroa/vuosi     19594     (24238) 
 • Akateemisesti koulutetut %     9.8     (11.2) 
 • Vuokra-asuntojen osuus %     59.7     (40.7) 
 • Pientalojen osuus  %     3.0     (14.6) 
 • 1 hengen asuntokuntia  %     51.4     (47.4) 
 • Lapsiperheitä  %     15.9     (18.8)

Lähde: Tampereen kaupunki

Hervantaan voidaan laskea kuuluviksi myös Hervannan eteläpuolella sijaitseva Hervantajärven alue sekä idässä sijaitseva Ruskon alue.

Hervantajärvellä on vanhaa haja- ja loma-asutusta, joka jatkuu Lempäälän kunnan puolelle. Hervannanmaa on yhteinen nimitys kuntarajan molemmille puolilla sijaitsevalle alueelle. Tampereen kaupungin puoleinen osa Hervannanmaata on kaupunginosajaossa osa Hervantajärven ja Vuoreksen kaupunginosia.
Rusko on suurimmaksi osaksi teollisuusaluetta, mutta sen laidoilla on myös asutusta.

Hervannassa, Hervantajärvellä ja Ruskossa on asutusta yhteensä 22 914 henkeä ja työpaikkoja yhteensä 12 049.

Tilastotietoa Tampereesta löydät sivuilta:

www.tampere.fi/tampereinfo/sanoinjakuvin.html